Biography

Petter Flaten Eilertsen. Photo: Carsten Aniksdal
Photo: Carsten Aniksdal. Click on the image for larger version.
Petter Flaten Eilertsen (b. 1973) is heavily involved in the experimental music scene of Oslo, where he lives and works. His music is based on drones, noise and improvisation.

Eilertsen records and performs solo as Love Hz, Gabriel Mørk and under other aliases. He is a member of Kobi, Alfabulator, Domestic Dwellings, Taperne, Spleppes Splopp and Dip Apple (including members of Acid Mothers Temple and LSD March) plus many other bands and projects, several of which are connected to the artist network Origami Republika. Other collaborators include Maja S. K. Ratkje (SPUNK, Fe-mail), Lasse Marhaug (Jazkamer, DEL), Anla Courtis (Reynols), Charles Hayward (This Heat), Campbell Kneale (Birchville Cat Motel, Our Love Will Destroy The World, Black Boned Angel), Antony Milton (Mrtyu, Nether Dawn, The Stumps), Hiroshi Hasegawa (Astro, C.C.C.C.) and former Cranes guitarist Mark Francombe.

Eilertsen started Synesthetic Recordings in 2000, Kassettkultur in 2009, and Lydbilde in 2013. He also involved in several other labels, in addition to curating various concerts, releases and art exhibitions.


Petter Flaten Eilertsen (f. 1973) er tungt involvert i den eksperimentelle musikkscenen i Oslo, der han bor og arbeider. Musikken hans er basert på droner, støy og improvisasjon.

Eilertsen spiller inn plater og opptrer solo som Love Hz, Gabriel Mørk og under andre dekknavn. Han er medlem av Kobi, Alfabulator, Domestic Dwellings, Taperne, Spleppes Splopp og Dip Apple (som inkluderer folk fra Acid Mothers Temple og LSD March) samt mange andre band og prosjekter, hvorav flere har tilknytning til artistnettverket Origami Republika. Andre samarbeidspartnere inkluderer Maja S. K. Ratkje (SPUNK, Fe-mail), Lasse Marhaug (Jazkamer, DEL), Anla Courtis (Reynols), Charles Hayward (This Heat), Campbell Kneale (Birchville Cat Motel, Our Love Will Destroy The World, Black Boned Angel), Antony Milton (Mrtyu, Nether Dawn, The Stumps), Hiroshi Hasegawa (Astro, C.C.C.C.) og tidligere Cranes-gitarist Mark Francombe.

Eilertsen startet Synesthetic Recordings i 2000, Kassettkultur i 2009 og Lydbilde i 2013. Han er også involvert i flere andre plateselskaper, i tillegg til kuratering av ulike konserter, utgivelser og utstillinger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s